Eşcinsel Evlilik : Şeytanın Sinsi Oyunu ve İngiliz Derin Devleti

Güzel ahlaklı olarak ve bu ahlaksız davranışın ne kadar yanlış olduğunu anlatarak, toplumsal bir algı ile bu ahlaksız tavırların önüne geçebiliriz. Unutmamak gerekir ki her insan masum doğar. Daha sonra kişisel zaafları ile ŞEYTANA TESLİM OLABİLİR.

0

Tarih boyunca insanın en büyük düşmanı olan şeytan, insanı türlü oyunlar ve aldatmacalar ile birlikte doğru yoldan saptırmak istemiştir. Bu saptırmacaların başında ise eşcinsellik gelir. Gerek Antik Yunan’da, gerek Eski Mısır’da, gerek Roma Derin Devleti’nde ve diğer tarihteki tüm yapılanmalarda şeytanın önemli bir oyunu olarak eşcinsellik başı çekmekteydi. Eşcinsel evlilik ise şeytanın oynadığı bu oyun sonucunda ortaya çıkan tiksinti verici bir ahlak dışı bir evlilik biçimidir.

Bazı toplumlarda eşcinsel davranışlar makul gösterilmeye çalışılsa da, pozitivist psikolojik teoriler ve sosyolojik ifadeler ile desteklense de bunlar tamamen toplumsal ahlakı yozlaştırma adına sergilenen hezeyanlardır ve bilimsellik ile alakası yoktur.

Antik Yunandaki Eşcinsel Çirkinlik

Antik Yunandaki Eşcinsel Çirkinlik
Antik Yunandaki Eşcinsel Çirkinlik (Kaynak)

İğrenç bir fiil olan oğlancılık, Antik Yunanda toplumda kabul edilen bir kural gibiydi. Akhilleus ve Patraklos, Sokrates ve Alcibiades, Pausanias ve Agathon arasındaki bu iğrenç eşcinsel ilişkilere dair kanıtlar, yaşları birbirine yakın ya da aynı olan erkekler arasında da bu tiksinti verici pislik yapının olduğunu göstermektedir. Şeytan, insanları gayri ahlaki duruma düşürmek için Antik Yunan’ın önde gelen düşünürlerini oyuna getirerek, toplumda dejenerasyonu başlatmakta ve eşcinsel yapıyı Antik Yunan’da hakim etmek için oldukça gayretli bir çabaya girmişti. İnsanın temel fıtrat üzerine kurulu olduğu heteroseksüel yapıyı bozma adına, erkek ve bayan arasındaki ahlaki düzeni bozma adına ve insanlığın doğal yapısını bozma adına önemli çabalar sarfetmiştir. Şeytan insanları kandırma adına, insan nefsindeki ihtirası ve cahilce tutkuyu ortaya çıkararak bu eylemleri gerçekleştirmiştir.

Lut Kavmi’ndeki Eşcinsel Bozukluklar ve Yaşadıkları Acı Verici Son

Lut kavmi, kendi refahları içerisinde şımaran ve aynı zaman homoseksüel çirkinlikleri sonuna kadar yaşayan bir kavimdir. Bu kavim, yaptıkları eylemi günümüzdeki bazı homoseksüeller gibi gayet makul görmekte ve bu konuda hiç bir rahatsızlık duymamaktaydılar.

Lut Kavminin Hazin Sonu
Lut Kavminin Hazin Sonu (Kaynak)

Kendilerine gönderilen güzel ahlak örneği Lut peygamberi alaya alıp ona karşı saldırgan bir tutum izleyen bu kavim, kendilerine belirtilen hiç bir uyarıyı ve tehdidi umursamadılar. Eski Ahitte adı geçen “Sodom” olduğu kesinlik kazanan bu kavmin uğradığı acı verici son, Kuran’da şu şekilde bildirilmiştir:

Lut, kavmine dedi ki: “Alemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı ‘fahşayı’ (hayasızlığı) mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz, ‘müsrif'(haddi aşan) bir kavimsiniz.” Lut Kavmi’nin cevabı: “Bunları, yurdunuzdan sürüp çıkarın, muhakkak bunlar, temiz kalmak isteyen insanlardır.” demekten başkası olmadı. Bunun üzerine Biz, karısı dışında, (Lut’u) ve ailesini kurtardık; (karısı) ise, helake uğrayanlardan oldu. Ve onların üzerine, bir (azap) sağanağı yağdırdık. Bak! Mücrimlerin(suçluların) akıbeti nasılmış? Araf Suresi 80-84. Ayet

Şimdi Eski Mısır’daki eşcinsel ahlaksızlığa bakalım:

OKUDUNUZ MU?  PKK, Silahları Betona Gömer Mi?

Eski Mısır’daki Eşcinsel Çirkinlik

Antik Mısır’da Eşcinsel Evlilik

Eşcinsel çirkinliğin veya eşcinsel evlilik ile ilgili yolu meşru gösteren başka bir tarihsel örnek ise Antik Mısır veya Eski Mısır’daki homoseksüel kalıntılar veya bulgulardır. Bu bulgularda, eşcinselliği meşru göstermek isteyen ve insanı Allah’ın yolundan farklı yollara düşürmek isteyen şeytan, o dönemde de boş durmamıştır.

Eski Mısır bilindiği üzere Firavunların yönettiği bir yapı idi. Özellikle bazı Firavunlar homoseksüel kimliklerini korumuşlardır. Hz. Musa dönemindeki Firavun’da aynı şekilde homoseksüel bir yapıya sahipti. Bu dönemde de azgınlıklarını ve taşkınlıklarını sürdüren ve aynı zamanda zalim bir yapıya sahip olan bu kavmin bozguna uğraması kaçınılmaz oldu.

Şeytanın İslam Dünyası’nda Eşcinselliği Yaygınlaştırma Çabaları ve Rumilik

Şeytanı Simgeleyen Baphomet
Şeytanı Simgeleyen Baphomet (Kaynak)

Cinlerden olan İblis, Allah’ın huzurunda yapmış olduğu ahlaksız tavır yüzünden kovulmuştur. Bu kovulmayı Hz. Adem (as)’ın yaratılışına bağlayan ve kovulduktan sonra Şeytan sıfatını alan İblis, insanların doğru ve ahlaki yoldan ayağını kaydırmak için türlü oyunlara başvurmuştur. Yukarıda da bahsettiğim gibi bu oyunlar arasında her dönemde ortaya çıkan bir oyun ve ahlaksızlık olan eşcinsellik, İslam aleminde de çeşitli yöntemler ile ortaya çıkarılmak istenmiştir.

Oğlancılık ve cima olarak bilinen bu tavırlar, özellikle Mesnevi içerisine yerleştirilen eşcinsel ifadeler ile birlikte İslam toplumlarına yerleştirilmeye çalışılmıştır.

Tabi ki bu oyunun içerisinde parmağı olan Şeytan (İblis), zaman içerisinde İslam toplumlarına kendi sinsi felsefesini yerleştirerek çeşitli noktalarda hakimiyetini oluşturmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu‘nun son dönemlerinde İngiliz Derin Devleti’nin desteği ile birlikte Mesnevi’deki oğlancı mantığın Osmanlı’da yerleşmesi ile eşcinsel ahlaksızlık oldukça yaygınlaştı.

Rumi Felsefe ve İngiliz Derin Devleti

Rumi felsefeyi kullanarak Ortadoğu ülkelerini kontrol altında tutan İngiliz Derin Devleti, bu felsefe ile hem Müslümanları pasifize hale getirmekte ve hem de eşcinselliği bu ülkeler içerisinde ve İslam aleminde yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Eşcinsel çirkinliği meşru gösteren ve Mesnevi’de geçen ifadelerin örneğini aşağıda vermek isterim:

OKUDUNUZ MU?  İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (British East India Co.)
Rumi Felsefe ve Eşcinsellik
Rumi Felsefe ve Eşcinsellik
Bekçinin korkusundan o iki delikanlı o bekar odasında kaldılar orada uyudular…. Bekarlardan bir oğlancı gece vakti kalabalığın içinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. İştahlı bir halde oğlanın yanına gelip kerpiçleri bir tarafa koydu. Çocuğa elini uzatınca çocuk yerinden sıçradı… Bir avuç bulgur aşıyla geçinmeye çalışan derviş gözlerinden meni akarak elleriyle hayalarını sıkarak bana yüz tuttu. Namuslu oldun mu gizli gizli bakar aletleriyle oynarlar. Sonuçta ne kadınlardan kurtulabiliyorum ne erkeklerden. Ne yapayım bilmem. Ne bunlardanım ben ne onlardan…

Bu ve buna benzer ifadeleri listelediğim yazıyı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Günümüzde Eşcinsel Evlilik ve Bunun Önüne Geçilmesinin Önemi

Eşcinsel davranışları meşru göstermek asla doğru değildir. Tarihte şeytanın bu sapkın davranışı, pek çok ulus ve kavim üzerinde sinsi oyunlar ile ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu sapkın davranış, ne GENETİK ile ve ne de farklı bir BİLİMSEL SORGULAMA yöntemi ile dosdoğru açıklanabilir. Bu davranış bir AHLAKSIZLIKTIR ve tedavisi mümkündür.

Güzel ahlaklı olarak ve bu ahlaksız davranışın ne kadar yanlış olduğunu anlatarak, toplumsal bir algı ile bu ahlaksız tavırların önüne geçebiliriz. Unutmamak gerekir ki her insan masum doğar. Daha sonra kişisel zaafları ile ŞEYTANA TESLİM OLABİLİR.

Hedefimiz, şeytan ile mücadele ve onun yaymış olduğu ahlaksızlık ile mücadele olmalıdır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Sağlıcakla kalın!

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı