Fatiha Suresi 1. Ayet – Kuran Tefsirleri

0
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla(Fatiha Suresi, 1. Ayet)

İçerisinde derin sırların barındığı ve aynı zamanda çok sade ve anlaşılır bir yol gösterici olan Kuran-ı Kerim, insanları doğru yola götüren bir aydınlatıcıdır. Bu aydınlatıcı ışığı takip eden her insan, doğruluğu, bilgiyi, şefkati ve adalet gibi güzel kavramlar ile hem bu dünyadaki hayatını ve hem de ahiretini şekillendirecektir. Samimi olan her bireyin hayatının kolay geçeceği ve sonsuz hayatı boyunca sıkıntı çekmeyeceği Kuran ayetlerinde belirtilmiştir.

Fatiha Suresi 1. Ayet’deki Detaylar

Kuran-ı Kerim, Fatiha suresi ile başlar ve bu surenin ilk ayeti Besmele’dir. Allah; eksiksiz bir biçimde tamamlamış olduğu ve tüm insanlar için yeterli kıldığı Kuran’da, bu ilk ayette çok önemli bir konuya değinmektedir. Ama öncelikle Yüce Allah’ın sıfatlarından ikisi olan Rahman sıfatı ve Rahim sıfatının ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım:

Rahman :  Seven, acıyan, merhamet eden, bağışlayan, rahmet eden anlamlarına gelir
Rahim :  Merhamet eden ve verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran anlamına gelir.

Allah, Fatiha Suresi’nin ilk ayetini bu ayeti uygun görerek çok önemli bir mesaj vermektedir:

Bu dünyada ne kadar hata ve kusur işlerseniz işleyin, “Sizi bağışlarım, hatanızı affederim, size merhamet ederim” demektedir. İnsan bu dünyada hata yaparak ve hatasını telafi etmeye gayret göstererek doğruya ulaşır. İşte bu yüzden Allah, -bilerek ve inatla yapılan yanlış davranışlar dışında- yapılan her türlü hatayı affedeceğini belirtmiştir. Çünkü insan acizdir ve böyle yaratılmıştır. Acizliğini bilmek ve bu acizlik doğrultusunda Allah’a karşı olan boyun eğicilik ile samimi bir tevazu ile yaşamak, cennet ahlakını kazanmanın en önemli yollarından birisidir.

Not : Acizlik, insanın kendini ve kendi nefsini küçük görmesi anlamına gelmez. Allah’a karşı olan itaati anlamına gelir ve buna göre kibirlenmeden yaşaması anlamına gelir. İman eden bir insan, bir inkarcıya karşı güçlü ve onurlu davranış gösterir ve bir inkarcıya karşı asla aciz bir tavır göstermez.

Fatiha Suresi 1. Ayet’teki Bilmeniz Gereken Diğer Konular

Kendisini merhamet eden ve sonsuz nimetler ile nimetlendirici bir sıfatla tanıtan Allah; bu ayette, başlayacağımız her işe “Allah’ın adıyla” başlamamız gerektiğini işaret ediyor olabilir. (Doğrusunu Allah Bilir). Yapılan her işe samimi düşünerek ve Allah’ın merhametini ve mükafatlandırıcılığını anarak başladığımızda, o iş esnasında Allah, kişiye bir bereket verir ve o işi daha iyi yapmamızı sağlar. Bu konuyu fiilen samimi bir biçimde uyguladığınızda, bu konunun gerçek olduğuna yakinen şahit olacaksınız.

OKUDUNUZ MU?  Ezanın Sözleri ve Anlamı

Sonuç Olarak;

Fatiha suresinin ilk ayeti, Kuran-ı Kerim’deki tüm ayetler gibi çok önemli bilgiler ve detaylar içermektedir. Kuran’ı kendinize rehber edinin ancak asla “atalarınızın dini”ne uymayın. Geleneksel bir bakış açısı ile İslam’ı yaşamayın.

DÜŞÜNÜN ve AKLEDİN!

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı