İslam Adına Doğru Bilinen 6 Yanlış Hüküm

0

İslam dinini ne kadar doğru biliyorsunuz? İslam adına uydurulan hurafe ve bidatleri gerçekten İslam’ın hükümleri olduğunu mu sanıyorsunuz? Öyleyse bu gerçekler sizi çok şaşırtacak. Çünkü İslam adına doğru bilinen pek çok uydurulmuş hüküm var. Ben bunlardan size sadece 6 tanesini örnek olarak vermek istiyorum:

1- Namazın Kazası Yoktur

Namazın Kazası Yoktur
Namazın Kazası Yoktur

Allah, namaz kılmayı belirli vakitlerde farz kılmıştır. Nisa suresinin 103. ayetine baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliriz:

Namazı bitirdiğinizde, Allah’ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık ‘güvenliğe kavuşursanız’ namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisa Suresi 103)

Namazlarını vaktinde kılmayan bir insan için, “boşver kazasını kılarım” diye bir hüküm Kuran’da YOKTUR. Oruç tutamayan birinin başka günlerde oruç tutmasını Allah şöyle belirtmiştir:

Sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Zorlukla dayananlar, fidye olarak bir yoksulu doyurmalıdır. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Kısacası namaz, vakitleri belirlenmiş bir ibadettir ve KAZASI YOKTUR.


2- Kabir Azabı Yoktur

Kabir Azabı Yoktur
Kabir Azabı Yoktur

Yine kamuoyunca çok bilinen ve din mühendislerinin sıkça İslam adına uydurduğu bir ifade olan Kabir azabı, Kuran’da bulunmayan ve sonradan insanlara çeşitli rivayetler ve hikayeler ile aktarılan bir kavramdır.

Önemli hadis kitapları arasında hurafe bir hüküm olarak yer alan ve Kuran’da bulunmayan bu kavramı genelde şu ayete dayandırarak açıklamaya gayret ederler:

And olsun ki elbette biz o en büyük azaptan önce o en yakın azabtan bir kısmını muhakkak onlara tattıracağız. Ta ki onlar dönsünler. (Secde Suresi 21)

Halbuki en yakın azap kavramı, dünyada zulmeden topluluğa karşı gösterilecek ızdırap ve sıkıntılardır. Zaten ayetin son kısmından anlaşıldığı gibi Allah, “ta ki onlar dönsünler” diye belirtmektedir. Ölmüş ve kabir de kalmış bir kişinin HATASINDAN DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Ulema büyükleri kabir azabı konusunda uzlaşmış olabilir ancak Kuran’da böyle bir hüküm bulunmaması bizi ilgilendirir. Ulemanın görüşleri değildir. Allah’ın ayetleri açıktır.

Kuran’a uygun sahih sünnete uymak farzdır ancak uydurulmuş hükümlere biat etmek müslümana yakışmaz.!


3- Başörtüsü Yoktur, Çarşaf Vardır

Başörtüsü Yoktur, Çarşaf Vardır
Başörtüsü Yoktur, Çarşaf Vardır

Bir köşe yazımda başörtüsü konusunda çok geniş açıklama yapmıştım. Öncelikle o yazımı okumanızı tavsiye ederim. Zaten gerekli detaylı bilgileri o yazıda ayetler ışığında yaptım. Bu yüzden buraya ekstra bir şekilde yazma ihtiyacı duymuyorum. TIKLAYIP OKUYABİLİRSİNİZ.

Yine de şunu hatırlatmakta fayda var. Çarşaf niyetiyle başörtüsü ve diğer örtü türleri kullanılıyor ise bunda bir sakınca yoktur.


4- Sırat Köprüsü Yoktur

Sırat Köprüsü Yoktur
Sırat Köprüsü Yoktur

Kişi öldükten sonra dünyada aldığı eğitime bağlı olarak veya işlediği güzel veya kötü amellere bağlı olarak canı alınır. Nefsine veya çevresine zulmeden biri ise, iki yüzlü bir münafık ise, dünyada bozgunculuğa yol açan bir kişi ise canı yüzüne ve sırtına vurula vurula, kısaca dövüle dövüle büyük bir acı içerisinde alınır.

Kendisi ve çevresi için iyilik yapan, samimi olan ve bozgunculuk çıkarmayan bireylerin canı güzellikle alınır. O andan itibaren ahirette kendisi için nasıl bir son beklediğini bilir.

Sırat köprüsü gibi “kıldan ince kılıçtan kesin” bir ip üzerinde yürüyüp, hele ki kestiği kurbanlar üzerinde yürüyüp cennete girme veya gidemezse cehenneme düşme gibi komik ve Kuran ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kavramı Kuran’a istinat etmek son derece yanlıştır ve HARAMDIR.

İyi insanların sorgusu zaten çok hızlı olur. Fakat diğer cephenin sorgusu detay detaydır ve yaptıkları utanç verici davranışların hesabını utanç içerisinde verirler.

Ardından cehenneme sürüklene sürüklene cehenneme götürülürler. Köprüden geçerek cehenneme düşme gibi bir kavram yoktur.


5- Kuran’ı Sünnet Tamamlar İddiası

Kuran-ı Kerim Eksiksizdir. Peygamber Kuran\'a ekstradan bir şey katmaz
Kuran-ı Kerim Eksiksizdir. Peygamber Kuran’a ekstradan bir şey katmaz

Kuran’da peygambere, elçiye itaat farz olduğu ve elçiyi dinlememiz gerektiği bildirilir. Ancak elçi Kuran dışında açıklama yapmaz. Söylediği her söz ve yaptığı her davranış, ayetler ile uygundur. Ayet dışında bir tavırda bulunmaz.

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.Bu durumda, biz sana, hayatında kat kat, ölümün de kat kat (acısını) tattırırdık; sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın. (İSRA SURESİ 74-75)
Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap’ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. (Enam Suresi 38)

Ayetler dışında günümüze gelen ve hadis diye aktarılan hurafeler, hadis değildir. Peygambere, elçiye atılan iftiralar ve hurafeler, İSLAM’ın hükmü olamaz.


6- Fakir Görünmek İslam’dandır İddiası

Fakir Görünmek
Fakir Görünmek

Gelenekçi anlayışta İslam’ı yaşayan bireylerin önemli bir kısmı, gösteriş yapmak ile görüntüyü fakir kılmayı karıştırır.

Gösteriş, İslam dini’ne göre haram bir fiildir. Tüm zenginliği kendisinin elde ettiği çabaya binaen oluştuğunu zanneden kişi, bu zenginliğe sahip olduğunu iddia ederek böbürlenir. Bu yanlış ve akıl dışı bir eylemdir.

Bir diğer husus ise fakir görünmektir. Böbürlenmemeyi fakir görünerek elde edeceğini düşünen insan, son derece yanlış bir düşünce içerisinde bulunur. Kıyafetin temiz ve güzel olması, dikkat çekici olması ve zengin takılar ile süslü olmamız fakat bunların tamamını Allah’ın yarattığını bilmemiz en doğru olandır.


Tüm bunların dışında İslam’ı yaşamayı zorlaştıran pek çok uydurulmuş hüküm var. Bunların tamamını yazsam 10 binlerce kelime tutar köşe yazım. Ama şunu aklınızda bulundurun. Kuran ve Peygamberi in Kuran’a uygun davranışları size yeter.

Bir sonraki köşe yazımda görüşmek üzere. 🙂

 

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı