İslamofobi Nedir?

1

İslamofobi, Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezi için üretilen ve tüm dünyayı ateist siyonist felsefenin temel unsuru olan 3. dünya savaşının çıkması sonucu Mesih’in çıkışı için üretilen bir kavramdır. Bağnaz ve gelenekçi düşüncenin getirmiş olduğu tahribatın kullanılması sonucu ortaya çıkarılmak istenen İslamofobi adı altında ortaya çıkan şey aslında “Bağnazofobi” veya “Gelenekçilik Korkusu” olarak ifade edilebilir. Bu yazımızda sizlere İslamofobi kavramını doğru bir şekilde analiz etmek istiyoruz. Umarım ki bu yazı, tüm dünyada sürekli olarak dile getirilen ve bir algı operasyonu olarak empoze edilen İslamofobi kavramının doğru olarak anlaşılmasına sebep olacaktır.

İslamofobi ‘nin (Bağnazofobi’nin) Nedenleri

Bu nedenleri doğru bir şekilde ortaya koyabilmek için öncelikle bağnazlığın ne şekilde ortaya çıktığını ve hangi zemin üzerinde inşa edildiğini doğru bir şekilde analiz edebilmek gerekir. Bağnazlık her şeyden önce Yüce Allah‘ın sözlerini yani kutsal kitaplardaki metinleri yetersiz görmek ile başlar ve insanlar kendi hayat standartlarına İslam adı altında bazı hurafeler eklemeye başlarlar. Olgun akıl dini olan İslam‘da çeşitli ritüellere ve batıl inanışlara yer yoktur. İslam şefkat ve merhamet yoludur ve Allah insanları huzura, barışa ve adalete elçileri vasıtası ile çağırır. İnsanların bu çağrılara uymayıp, kendi zekaları çerçevesinde ürettikleri bir takım yaşantı biçimleri, beraberinde farklı bir yaşantıyı beraberinde getirir.

Bugün radikal terör örgütlerinin temel dayanağı bağnaz düşünceye körü körüne sahiplenmeleridir. Varlık amaçlarını sorgulamadan, İslam’ı silahla ve şiddet ile hakim edeceğini düşünen bazı radikal örgütler, İslamofobi’nin temellerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Tabi bu örgütlerin oluşmasının sebepleri arasında da hiç kuşkusuz, Kuran’a yeryüzünde ihya edecek, yani yeniden canlandıracak bir kişinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu şahıs olsaydı, kendilerini İslam adı altında cihat yapmaya adayan bu kişiler, bu öndere uyarak nasıl davranacaklarını öğrenmiş olurlardı. Kısacası Kuran’ı canlandırarak, İslam’ın nasıl yaşanacağını gösterecek merkez bir kişinin olmaması, bu başıboşluğun sebepleri arasındadır.

OKUDUNUZ MU?  10 Kasım Atatürk'ün Şehadetini Anma Günü

İslamofobi (Bağnazofobi) Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Her şeyden önce şunu söylemem gerekir. Dünyaya sevgisizlik hakim durumda. Kavgayı, dövüşü, tartışmayı, şiddeti, anarşiyi ve sayamayacağımız nice olumsuz olayı sürekli bir şekilde telkin eden bir sistem mevcut. Bu sistem insanların akıllarını kullanamamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden her şeyden önce sorunun temellerine inmek gerekmektedir.

Adım Adım İslamofobi Nasıl Çözülür?

  1. İslam her şeyden önce bilimsel gerçeklere dayalı olgun aklın yoludur. Bunun telkin edilmesi şarttır.
  2. Bilimden, sanattan ve estetikten uzak bir yaşantının İslam ile alakasının olmadığı bildirilmesi gerekmektedir.
  3. Küresel çapta, olumsuz empozeyi ortadan kaldıracak, algı operasyonu oluşturmak gerekmektedir.
  4. İslam’ı yeniden ihya edecek bir sevgi liderini seçmek şarttır.
  5. Bu lider insanlara İslam’a ve Kuran’a göre nasıl yaşayacağımızı Kuran ile öğretecek bir şahıs olmalıdır.

İslamofobi bir deyişle bağnazofobi ancak dünyaya sevginin yayılması sonucu ortadan kaldırılabilir. Nefret söylemlerini bir kenara bırakarak, herkes birbirine karşı Allah sevgisini ve korkusunu referans alarak, sevgi dolu davranmalıdır. İnsanlar dünya hayatında eğitim aldıklarını unutmamalıdırlar. Aksi takdirde hem dünyada hem ahirette büyük kayıp yaşayacaklarını bilmelidirler.

Sonuç Olarak;

Bu yazımda sizlere İslamofobi (Bağnazofobi) hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki yazımızda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın…!

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı