Tedbir Nafakası Nedir?

0

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken eş veya reşit olmayan çocukların geçimlerini sağlayabilmeleri için verilen bir nafaka çeşididir. Bu nafaka, davanın açıldığı tarihten başlayarak davanın kesinleşme tarihine kadar verilir. Aile Mahkemesi Hakimi, Türk Medeni Kanunu m.169 göre; davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin geçici önlemleri istek bulunmasa dahi kendiliğinden alır. Ancak eşlerin geçici tedbir nafakasına ilişkin dava süresince istekleri de bulunabilir ve hakim bu talebe göre karar verir; istek haline ilişkin yazının devamında daha kapsamlı bilgi vermeye çalışacağım.

Boşanmada kusurlu olan eş lehine tedbir nafakasına hükmedilebilir mi?

Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından, kararın kesinleşme tarihine kadar hükmedilir. Burada önemli olan Aile Mahkemesi Hakiminin tarafların ekonomik durumlarına ilişkin araştırmayı yaptıktan sonra, ekonomik yönden yardıma ihtiyacı olan kişinin zarar görmemesi için alınan bir tedbirdir. Dolayısıyla bir tarafın kusurlu olması onun lehine tedbir nafakası tayin edilmesine engel değildir.

Geçici tedbir nafakası hangi hallerde verilmez?

Geçici tedbir nafakası, ekonomik yönden yardıma ihtiyacı olana verilir. Fakat yardıma ihtiyacı olan eş, başka bir kişi ile yaşıyor ve o kişiden ekonomik destek de alıyorsa; bu durumda birlikte yaşamaya başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere verilmekte olan bir tedbir nafakası varsa hakimin, tedbir nafakasını sonlandırması gerekir. Eğer daha önce bir tedbir nafakasına hükmedilmemişse; hiçbir zaman tedbir nafaksına hükmedilmez.

Taraflardan birinin geçici tedbir nafakasına hükmedilmesini istemesi halinde; Aile Mahkemesi Hakimi istemde bulunan eş lehine, istenilen bedelin fazlasına hükmedemez. İstemde bulunan tarafın isteminin niteliğini ve istenilen miktarı açık bir şekilde bildirmesi gerekir.

OKUDUNUZ MU?  Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Boşanma davasında kendisi için geçici tedbir nafakası istemediğini açıklayan taraf daha sonra geçici tedbir nafakası isteyebilir mi?

Yargıtay, kararlarında eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma ve gözetme gibi yükümlükleri sürekli yinelenen yenilikler olduğu için başta istenmese dahi koşulların uygun olması halinde istek tarihinden itibaren geçici tedbir nafakasına hükmedilmesi gerektiği görüşündedir.

Av. Duygu Zeliha DİKER’e teşekkürler…

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı