Tesettür Kıyafetleri : Örtünmek İçin Mi? Gösteriş İçin Mi?

1

Reviewed by:
Rating:
5
On 3 Ekim, 2016
Last modified:3 Ekim, 2016

Summary:

Bu yazımda sizlere tesettür kıyafetleri konulu çok akılcı ve detaylı bir makale yazdım. Okumanızı tavsiye ederim.

Tesettür. Bir başka deyişle örtünmek. Arapça da “setr” kelimesinden türeyerek gelen ve “tesettür” kelimesine ulaşan bu kelime, günümüzde inanç anlamında çok farklı yönlere çarpıtılmış durumda. Hatta tesettür konusunda öyle bir sektör üretilmiş ki bu rakam ülkemizde milyon liralar ile ölçülmektedir. (Yurt dışını saymıyorum bile). Böyle bir pazar (!) içerisinde bu kavramı riyakarca ve mesnetsizce kendi menfaatleri doğrultusunda öylece şekillendirenler var ki; online satış sitesi üzerinden tesettür kıyafetleri satanlar mı dersiniz, seyyar olarak şal gibi kıyafetleri satanlardan mı bahsedersiniz, artık say say bitiremezsiniz.

Şimdi gelin örtünme konusunda indirilen ayete bir bakalım ve ayette Allah’ın tesettür konusunda neyi emrettiğini inceleyelim:

NOT: Fetva makamı değilim. Sadece ilgili ayette ne emredildiğini paylaşmak istemekteyim.
Ve kul lil mu’minâti yagdudne min ebsârihinne ve yahfazne furûcehunne, ve lâ yubdîne zînetehunne illâ mâ zahera minhâ, velyadribne bi humurihinne alâ cuyûbihinne, ve lâ yubdîne zînetehunne illâ li buûletihinne ev âbâihinne ev âbâi buûletihinne ev ebnâihinne ev ebnâi buûletihinne ev ıhvânihinne ev benî ıhvânihinne ev benî ehavâtihinne ev nisâihinne ev mâ meleket eymânuhunne evit tâbiîne gayri ulîl irbeti miner ricâli evit tıflillezîne lem yazharû alâ avrâtin nisâi, ve lâ yadribne bi erculihinne li yu’leme mâ yuhfîne min zînetihinn(zînetihinne), ve tûbû ilâllâhi cemîan eyyuhâl mu’minûne leallekum tuflihûn(tuflihûne). Nur Suresi 31. Ayet
Mü’min kadınlara da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler, umulur ki felah bulursunuz.”Nur Suresi 31. Ayet

Ayetin meali “Ali Bulaç Kuran-ı Kerim Meali‘nden alınmıştır.

Sadece üzerinde düşünmeniz için iki kelimeyi ele alıyorum:

Ayette geçen ifade aynen şu şekildedir. “vel yadribne bi humurihinne alâ cuyûbihinne”

Yadribne: “Darabe” fiilinden türeyen bir kelimedir, “vurmak, dövmek, bırakmak, örtmek, kapamak” anlamlarıına gelir.
Humurihinne: “Hamara”dan türeyen bir kelimedir. “Hamrü” “şarap, sarhoşluk verici” anlamındadır. (Hamr kelimesinin sarhoşluk verici anlamına gelmesi, aklı melekeleri kaybettirmesinden, aklı örtmesinden dolayıdır).  Genellikle kullanılan anlamları “her türlü örtü, perde, paravan; siper; bahane” gibi anlamlara sahiptir.

Cuyubihinne: Cüyub kelimenin çoğulu olarak ifade edilir. Göğüs, yaka, cep, koyun (göğüs bölgesi), sine, bağır, oyuk, gerdanlık gibi anlamları da vardır.

“Cuyub” (Yaka açığı) Kelimesinin Detaylı Anlamı

Cuyub kelimesi, bildiğimiz cep kelimesinin çoğuludur (gömlekte cep açmak, cebine koymak, cebinden çıkarmak gibi tanımlamalarda kullanılır.) Ayrıca “göğüs, yaka, koyun (göğüs bölgesi), sine, bağır, delik, oyuk, gerdanlık, bozuk para çantası, açıklık, yarık, boyun, gerdan” gibi anlamlara da gelmektedir. (Arapça da bir kelimenin pek çok anlamı vardır diyenler için detaylıca anlattım)
“Cuyub” kelimesi Kuran’da 3 yerdegeçmektedir. “Cuyub” kelimesi Nur Suresi, 31. ayette kullanılmakta, kelimenin tekil hali yani “ceyb” ise Hz. Musa (as) kıssasında bildirilen iki ayette geçmektedir. Kelimenin bu iki ayetteki kullanılışları ise şöyledir:

“Cuyub” kelimesinin tekil hali yani “ceyb” Hz. Musa (as) kıssasında iki kez geçer:

Elini koynuna (fi ceybike) sok da kusursuz bembeyaz çıksın… (Neml Suresi, 12)

Elini koynuna (fi ceybike) sok. Kusursuz olarak bembeyaz bir halde çıksın. … (Kasas Suresi, 32)

Görüldüğü gibi yukarıdaki iki ayette de cuyub kelimesi, Hz. Musa (as)’ın ’göğsü/koynu’ anlamında kullanılmıştır. Bütün bunlar ’cuyub’ kelimesinin, ’hımar’ yani örtmek kelimesi ile birlikte kullanıldığında göğsün örtülmesi anlamına geldiği açıktır. “Başı örtmek” gibi bir anlam ise ayetin hiçbir yerinde yoktur.

Şimdi buraya kadar anlattıklarım, tesettür kıyafetleri piyasasını oluşturanların; aslında İslam’ın hükümlerini değil, insanların gelenekleri eşliğinde getirdiği bir takım görüşleri baz alarak hareket ettiğini göstermektedir.

Ayrıca şuna saygı duymak gerekir. Kendi kişisel inancı gereği bir birey istediği gibi örtünerek gezebilir. Buna karşı kesinlikle İSLAM’ın hükmü gereğince saygı duyulmalıdır. ANCAK YUKARIDA BAHSETTİĞİM AYETTE BAŞ ÖRTÜSÜ FARZDIR DİYERE HAREKET ETMEK HARAM’DIR. Allah böyle bir şey emretmemiştir.

ALLAH, Kadını Korumak İçin Çarşafı Zor Durumlarda Farz Kılmıştır

Kadınlar yapıları gereği nadir ve narin yaratılmışlardır. Kelebek gibidirler kadınlar ve asla şiddete gelemezler. Allah, kadınlar için; barbar insanların bulunduğu ortama girdiklerinde, kendileri için her açıdan sarkıntılık oluşturacak bir durum varsa, bunun önüne geçmek için ÇARŞAF ı farz kılmıştır. (Eğer çarşaf kullanmak istemiyorsa, çarşaf niyetine pardösü gibi kıyafetler de olabilir. Yeter ki kendini koruyabileceği bir kıyafet olsun)

Allah’ın bir ismi de HAFIZ’dır ve Kullarını Korur. Kadınları da ÇARŞAF ayetini farz kılarak korumayı dilemiştir.

ÇARŞAF İLE İLGİLİ AYETİ OKUMAK İÇİN AHZAB SURESİ 59. AYETE BAKIN!

Tesettür Kıyafetleri Neden Sektörel Bir Yapıya Büründü?

Eğer İSLAM’i anlamda (Diyanet dahil olmak üzere) yukarıda bahsettiğim konuları ele alarak insanlara açıklamazsanız, bu işin bir nevi pazarı oluştur ve simsar sayısı artar. Kadınlar edep yerleri haricinde dışarıdaki zorlu ortama bağlı olarak diledikleri gibi giyinebilir. Duruma bağlı olarak ister dekolte giyinirler, ister çarşaf giyinirler. Eğer bir ortamda centilmenlerden oluşan bir ERKEK TOPLULUĞU varsa bir kadın gayet tabi dekolte giyinebilir. Bunda bir sakınca yoktur.

SONUÇ

Tesettür kıyafetleri, bahsettiğim gibi şu sıralar modacılar tarafından güzel ve kaliteli şekilde üretiliyor ancak bu insanlar arasında bir gösteriş yarışı haline getirildi. Kadınlar diledikleri gibi kaliteli ve uyumlu bir şekilde giyinerek diledikleri gibi dolaşabilirler. Yeter ki onlar zarar görmesin. Sonra her iki cinste de sosyal yönden hastalıklı bireyler belirmeye başlar.

Bir sonraki yazımda buluşmak üzere 🙂

 

Bu yazımda sizlere tesettür kıyafetleri konulu çok akılcı ve detaylı bir makale yazdım. Okumanızı tavsiye ederim.
OKUDUNUZ MU?  Fatiha Suresi 1. Ayet - Kuran Tefsirleri

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı