Türkiye’nin Gizli Büyük Orta Doğu Projesi ve Gerçek Mesih’in Çıkışı

1

Bir kısım çevreler tarafından sürekli dile getirilen BOP (Büyük Ortadoğu projesi) , İsrail’li Hahamların Yeni Ahit’e dayandırarak yıllar boyu gerçekleştirmeye çalıştığı bir hedeftir.

 

Bu proje ile İsrail Türkiye’nin Güneydoğu’su, Ortadoğu’nun tamamı ve çevresindeki bazı bölgeleri alarak Büyük İsrail’in kurulması hedeflenmektedir. Bunun ardından Yeni Ahit’te bazı siyonist hahamların zorlama ilaveleri ile oluşturulan Büyük Armageddon ile Mesih’in çıkışı için zemin hedeflenmektedir. Kral Mesih’in çıkması için mutlaka 3. Dünya Savaşı çıkmalıdır ve bunun içinde mutlaka Büyük Ortadoğu Projesi gereklidir.

musluman-hristiyan-yahudi

Aslında birilerinin unuttuğu bir mesele var. Gelecek olan Mesih acaba bu hedef doğrultusunda mı çıkacaktır. Geçmiş peygamberler tarafından haber verilen Kral Mesih (İbranice Moşiyah), aslında Tevrat’ın tahrif edilmemiş kısımlarında, İncil’de ve Kuran’da üstü örtülü bir şekilde haber verilmiştir. Örneğin Tevrat’ta Moşiyah şöyle belirtilmektedir:

Davud oğlunun [Moşiyah’ın] geleceği zamanda… tüm vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. [Yoel, 2:22] (Talmud, Kethuboth 112b)

İncil’de ise Moşiyah şu şekilde haber verilmektedir:

… Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı [Moşiyah]… gelecek, Yakup’un soyundan Allah’sızlığı uzaklaştıracak.” (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 11:26)

Kuran’da ise Dünya’ya barışın ve sevginin hakim olacağından bahsedilir. Bu da ancak Moşiyah ile olacaktır:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

turkiyeden

İçerikler

OKUDUNUZ MU?  Soma Madencileri : İnsanlığını Kaybedenlere İnsanlık Dersi Verenler

Peki Türkiye bu işin neresindedir. Türkiye ile Mesih’in çıkışının ne ilgisi vardır?

Dünyada süper güç dediğimiz ülkelerin gittikleri yerlere demokrasi götürmeye çalışmasını geçtiğimiz yıllarda görmüştük. Süper güçler, gittikleri yerlere demokrasiden çok, iç savaş ve kargaşayı götürdüler. Yıllar geçtikçe gerek Irak’da gerek Afganistan’da ve çevre ülkelerde anarşi ve kargaşa arttı ve olumlu sonuçlar alınamadı. Bunun sebebi ise götürdükleri demokrasinin içerisinde sevginin, barışın ve samimi ahlakın olmamasıdır. Giden askerler, oradakilere maddeci bakış açısı ve menfaatleri doğrultusunda baktıkları için, sosyal yapı büyük ölçüde zedelendi ve facialara giden yol kaçınılmaz oldu.

Türkiye’nin Büyük Orta Doğu Proje yapılanmasında ana içerik; birlik, beraberlik, sevgi, toplumsal huzur, halkların ferah yaşaması gibi hedefler olacak gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda çok şey değişti. Eğer samimi olarak bakılırsa ve tarafsız düşünülürse, siyasi bağnazlık yapılmaz ise bu açıkça görülecektir.

Madem ki Mesih, dünyaya pozitif olan herşeyin hakim olması ile ortaya çıkacak, bunun ana noktası Türkiye olmalı. Çünkü Türkiye, gerek geçmişten getirdiği ülkesel ağabeylik görevini, gerek samimiyeti ve gerek ülkeler arası tevazusu ile Mesih’in çıkışını ister ya da istemez yavaş yavaş gerçekleştirmelidir. Nitekim, gerçekleşen gelişmeler bizlere bunu göstermektedir.

Kısacası;

  1. Dünyaya sevgi ve adalet hakim olması isteniyorsa bunun başlangıç noktası Türkiye olmalıdır.
  2. Türkiye eğer bunu gerçekleştirirse, Gerçek Büyük Orta Doğu Projesinin zeminini hazırlar.
  3. Gerçekleşecek (resmi olsun ya da olmasın)  Büyük Orta Doğu projesi, Mesih’in Çıkışının gerçekleşmesi ümidini hızlandırır. Çünkü bu Mesih’e zemin hazırlamak olacaktır.
  4. Üstün basiret ve feraset sahibi Mesih, akılcı kararları ile dünyanın manevi dengesi olacak ve ömrünün sonuna kadar dünyadaki adaletin ve refahın hakim olmasını ve kaybolmamasını sağlayacaktır.

Sonuç

Türkiye; istesin ya da istemesin önemli adımlar atmaktadır ve bu adımlar Gerçek Mesih’in (Moşiyah)’ın çıkışını adım adım yaklaştırmaktadır. Realist anlamda düşündüğümüzde Mesih ancak Türkiye’nin gerçekleştireceği samimi, pozitif ve akılcı politikalar ile ortaya çıkacaktır.

OKUDUNUZ MU?  Protesto Nedir? Medeni Protesto Nasıl Yapılır?

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Hoşçakalın 🙂

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı