“Yeşil Dev Hulk” ve Gama Işınlarının Gerçek Etkisi

2

Marvel grubu, kendi karakterlerini oluşturan ve bu karakterlerin çizgi filmini, animasyon filmlerini ve bu karakterlere özel film çalışmaları yapmaktadır.

Yapılan animasyon ve film çalışmaları ile geniş kitlelere hitap eden Marvel grubu, gizliden gizliye evrim propagandası içeren çalışmalar yapmaktadır.

Bunlardan biri ise sevenlerinin sıkça takip ettiği HULK= YEŞİL DEV  karakteridir.

Bu karakter için yazılan hayat hikayesini incelediğimizde önemli bir sonuca varmaktayız. Bir deney sonucu kendisini gama ışınlarına maruz bırakan Bruce Banner,  hücrelerindeki genetik bir değişme sonucu, öfkelendiği vakit yeşil bir deve dönüşmektedir.

Burada yapılan evrimsel propaganda çok dikkat çekicidir. Çünkü gerçek hayatta gama ışınları hücreye uğrattığı mutasyonlar sonucu hücreye işlevsizlik katmakta, hatta bu ışınların pek çok canlıyı öldürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Oysaki yazılmış hikayede, bilgisi olmayan kitlelere gizlice, gama ışınlarının faydalı mutasyon etkisi oluşturduğu telkini yapılmaktadır.

Gama ışınları yüksek oranda radyasyon içermektedir ve radyasyon içerikli ışınlar (örneğin x ışınları) canlıların metabolizmalarını cansız hale getirmektedir. Bununla ilgili ünlü evrimci Francisco J. Ayala şöyle açıklama yapmaktadır:

X ışınları gibi yüksek enerjili radyasyonlar mutasyon oranını arttırırlar. Radyasyondan olayı meydana gelen mutasyonlar rastgele, bir anlamda onları taşıyan bireylerin sağlığı üzerindeki etkilerden bağımsız olarak meydana çıkar. Rastgele mutasyonlar çoğunlukla zararlıdırlar. Bir organizmadaki genom gibi tamamen organize bir sistemde rastgele bir değişikiklik sistemin düzenini veya kullanırlığını arttırmaz, aksine azaltır 1

Ayala’nın da açıkladığı gibi; eğer X ışınları gibi, gama ışınları gibi yüksek radyasyon içerikli ışınların, bir canlı üzerinde doğrudan faydalı bir etki oluşturması söz konusu olamaz. Hele ki bir canlının Dna’sında yeni bilgiler oluşturup o canlıyı daha üstün, daha etkili bir canlıya dönüştürmesi söz konusu olamaz. Evrimci medya ile onları yönlendiren çeşitli odaklar, toplumu din ahlakından uzaklaştırmak için, öncelikle gerçekçi anlayışlarını –sahte- temeller üzerine kurmak isterler ve bunun sebep olarak da yukarı da bahsettiğimiz gibi sahte telkin yöntemleri uygularlar. Buna karşı samimi Müslümanlar, gerçek bilimi kullanarak ve delillere dayanarak bu tarz faaliyetlere cevap vermelidirler. Aksi takdirde tüm kötülüklerin temel yapısını oluşturan ve evrim teorisinin ideolojik ismi olan Darwinizm’e zemin hazırlamış olurlar. Yapılması gereken en önemli nokta işte budur.

1 Francisco J. Ayala, “Genotype Environment and Population Numbers”, Science, vol.162

 (27 Aralık 1968), s. 1456

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı