Zer Alemi : İnsanın İlk Yaratıldığı Alem Hakkında Bilgi

0

Zer alemi ifadesini daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız söyleyeyim. Bu konuda eğer gerçekten bir şey bilmiyorsanız, şu anda okuyacaklarınız gerçekten insanlık adına bildiğiniz bir çok şeyi değiştirebilir. İnsanın en başta dünyada yaratıldığını öne sürenler veya insanın varoluş sürecini evrimsel bir sürece dayandırmak isteyenler kesinlikle yanılmaktadırlar. Bu yazımda size ZER ALEMİ hakkında ve ZER ALEMİNDE İNSANIN YARATILIŞI hakkında önemli bilgiler paylaşacağım:

İnsanın Varoluşuna Evrimsel Bakış Açısı ve Bunun Yanlışlığı

Günümüzde insanın varoluş sürecini açıklayan iki tür düşünce var. Bunlardan birisi evrimsel süreç ve diğeri ise yaratılış. Evrimci var oluşu savunan düşünceyi belirtmeye çalışan EVRİM AĞACI.ORG’a göre,

Zaman geçtikçe “ortak ata” konumundaki canlının popülasyonları çeşitli sebeplerle (mekanik, zamansal, davranışsal, coğrafi) izole olur. (Evrim Ağacı.org’un izahatı)

Halbuki bu açıklama oldukça yanlış bir açıklamadır. Çünkü;

  1. Mekanik sebepler, canlının genetiğinde rastgele sonuçlar ile daha yararlı sonuçlar oluşturmaz. Rastgele seçillim ile ortaya çıkan sonuçları, mevcut yararlı sonuçlar ile kıyasladığımızda çok daha fazla bir şekilde rastlamamız gerekir. Ancak deneme-yanılma sonucu ortaya çıkan bozuk türlerle ilgili kalıntılar BULUNAMAMIŞTIR. (Her ne kadar çizim ve sözde propagandalar ile bunun aksi için uğraşılsa da)
  2. Zamansal sebepler, canlıda daha faydalı özellikler ortaya çıkarmaz. Aksine genetik yapı korunmaz ise zaman geçtikçe mutant canlılar ortaya çıkar ve bunlarda oldukça BOZUK TÜRLER oluşturur. (Bknz. Mutant Canlılar)
  3. Davranışsal sebepler, genetik yapıda herhangi bir pozitif sonuç oluşturamayacağı için canlıda pozitif yönde bir ilerleme sağlamaz.
  4. Coğrafi sebepler hakkında şöyle konuşmak gerekebilir. Bir canlının DNA’sında yaşayabileceği her ortamda göre uyumlu genler barındırır. Genetik yapı buna müsaittir. Ancak DNA’da bu yapı baş bir türe dönüşümsel yapı oluşturmaz.

Kısacası, ortak ata olarak bahsedilen tür, kendi döneminde kendisini korur. Ya belli bir dönem içinde türü sona erer veya genetik olarak aynı tür, sürekli olarak değişmeden aktarılır. Türler birbirleri arasında genetik geçişsel olarak bağlı değildir. 


Allah’ın İnsanı Yaratmasının İlk Aşaması : Zer Alemi

İnsanın ilk olarak dünyada yaratıldığını ve hayatının sadece dünya ile sınırlı olduğunu düşünenler, aslında yanılmaktadırlar.

Zer Alemindeki Yaratılış Kısmı

Fakat bundan öncesi de vardır. İşte bu kısım çok önemlidir. Bu kısımda insan herhangi bir şekilde eksiklik ve acizlik olmadan yaratılmıştır. SADECE MADDE ÜSTÜ BEDEN ve RUH vardır. Bu yaratılışın ardından ZER ALEMİNDE insanın canı alınmıştır. Bu kısmın açıklaması ayette şu şekilde geçmektedir:

Hani Rabbin, Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (demişti de) Onlar: “Evet (Rabbimiz’sin), şahid olduk” demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir. (A’raf Suresi, 172)

Ruh sahibi bireyler, Allah’a karşı verdikleri sözde duracaklarını belirttikten sonra, Allah bu bedenlerin canlarını alır. Bu kısım birinci yaratılış ve birinci can alma safhasıdır.


Dünyadaki Yaratılış Kısmı : İkinci Aşama

İkinci yaratılış kısmı ise dünyadaki yaratılış kısmıdır. Bu kısımda da ikinci yaratılış vardır. İkinci ölüm kısmı da yine burada olacaktır. 

Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. (Hicr Suresi, 26)

Allah dünyada insanı yaratırken dosdoğru bir şekillendirme ile  balçık kullanarak yaratmıştır. Bu insanın maddi bedenidir. Bu şekillendirmenin ardından gelişen süreç ayette şu şekilde açıklanır:

Ona ‘bir biçim verdiğimde’ ve ona Ruhum’dan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın. (Hicr Suresi, 29)

Son Yaratılış : Artık Ölüm Yok

3. yaratılış ve sonsuz ömür ahirette olacaktır ve bundan sonra ölüm ASLA GERÇEKLEŞMEYECEKTİR. Sonsuz hayat ile birlikte dünyadaki eğitimlerini alan insanlar, hesaplarını ahirette verecekler ve dünyada iken yapıp ettikleri konusunda sorgulanıp, sonsuz hayatları hakkında son karar verilecektir.

Kendi nefislerine zulmetmeyenler, kendi nefisleri hakkında samimi davranıp verdikleri sözde duranlar, Allah’ın rahmeti ve rızası ile karşılanacak ve sonsuza kadar EĞLENCE ve ZEVK yurdu olan cennette konaklayacaktır.

Kendi nefislerine zulmedenler ve Allah’ın yaratmış olduğu sanatı ve güzellikleri hor görenler, inkar etmelerinin bedeli olarak yaptıkları zulme göre CEZALANDIRILACAKLARDIR.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Beğendiyseniz paylaşmalısınız!

 

 

OKUDUNUZ MU?  Müslüman Kimdir?

Bunları da Okursunuz Heralde Dimi :) Daha Fazla Yazı